Behovet av trygga och omsorgsfulla familjer i Sverige är stort, överallt finns barn och ungdomar i behov av ett tryggt och stabilt hem att bo i. Vi på Alistma arbetar för att se till att dessa barn och ungdom känner sig välkomna hos utredda jour- och familjehem att växa i och där de blir väl omhändertagna. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper och stödjer vi våra familjehem att genomföra socialtjänstens uppdrag.